Informasjon om behandling av personopplysninger

Vi tar vare på din personlige informasjon

Enkeltmenneskets personlige integritet og sikkerhet for personopplysninger er viktig for Arena Personal. Arena Personal har ansvar for at personopplysningene behandles på rett måte i henhold til regelverk. Denne informasjonen gjelder for deg som er kandidat, kunde, leverandør, men også for deg som tar kontakt via nettsiden.

Hvorfor behandler vi personopplysninger?

For deg som er kandidat behandler vi opplysningene for å kunne gi en fungerende rekrutterings- og bemanningsprosess, og for å kunne ha en jobbsøkefunksjon med en søkbar CV-database som grunnlag for tjenestene vi tilbyr. Informasjonen brukes til å forbedre vårt tilbud og service til deg og våre kunder, og for å utføre analyser som gjelder tilbudets bruk – og ytelse for å forbedre tilbudet og vår måte å jobbe på. For deg som kunde behandler vi personopplysningene for administrasjon av leveranse, tilbakemelding på oppdrag, kundebehandlingsaktiviteter – og også for enkelte statistikker, evaluering og kvalitetssikringsarbeid. I vårt leverandørregister behandler vi personopplysninger for å sikre et forretningsforhold og eventuelle klager Vi vil gjerne bruke e-post i vår kommunikasjon med deg. Hvis du har besøkt noen av våre nettsider, og godkjent behandling av personopplysninger i noen av våre kontaktskjemaer, har du samtykket i at dine personopplysninger også skal brukes i kommunikasjon med deg. Dersom du ikke ønsker at informasjonen din skal brukes til markedsføring, vennligst kontakt oss via e-post post@arenapersonal.no.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Som personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person. Med ditt samtykke som kandidat kan vi samle inn og behandle følgende:
    • Kontaktinformasjon som navn, personnummer, brukernavn, passord, adresse, telefonnummer, e-postadresse
 
    • Opplysninger opplyst via CV og andre søknadsdokumenter samt opplysninger om flyttevilje, og ønsker om rolle og plassering.
 
    • I forbindelse med intervju kan det samles inn opplysninger om svar på intervjuspørsmål, ferdighetsprøver, personlighetstester og dokumentasjon fra referanseavtakelse, informasjon om ferdigheter samt kopi av karakterer, karaktervurderinger og eventuelle fagbrev. Det kan også bes om at du gir oss registerutdrag fra myndigheter, og disse makuleres etter at vi har registrert godkjenning/avslag basert på kundens krav.
 
    • Rekrutteringsprosesser kan kommunikasjon via e-post eller annen form opprettholdes for å sikre håndteringen av din nåværende sak.
 
  • Vi kan komme til å bruke tredjeparter til å gjennomføre hele eller deler av rekrutteringsprosessen, der vi har sikret at disse partene også følger våre krav for gjeldene behandling av personopplysninger. Personopplysninger genereres ved å kategorisere informasjonen som, men ikke begrenset til, metadata og historie.
For deg som er kunde eller leverandør, behandler vi kontaktopplysningene som du selv har lagt ved, samt informasjonen om det oppdraget eller de tjenestene/produktene som skal gjøres/leveres. Behandlingen av dine personopplysninger i våre registre er gitt på grunnlag av avtaler, juridiske forpliktelser og legitime interesser. Når det gjelder legitime interesser bruker vi informasjonen din, for eksempel til å tilpasse vår kommunikasjon med deg.

Hvem kommer til å ta del av dine opplysninger

Arena Personal kan komme til å dele dine opplysninger som tilhører kandidater, kunder og leverandører, med samtlige selskap innenfor Arenakonsernet med hensikt å gi og utvikle de tjenestene vi samarbeider om. Deling gjennomføres også for raskt og effektivt å kunne tilby kandidater nye oppdrag hos kunder – og tilby kandidater til eksisterende og nye kunder. Informasjon om din brukerprofil og informasjon knyttet til rekrutteringsprosessen kan deles med samarbeidspartnere og leverandører.

Lagring og sletting av personopplysninger

Dine personopplysninger lagres i en database der vår IT-partner er driftsansvarlig. Personopplysninger lagres bare så lenge det er behov for å bevare dem for å oppfylle formålene som dataene ble samlet inn for og i samsvar med juridiske forpliktelser. Dette kan være forpliktelser som hindrer oss i å slette visse personopplysninger. Disse forpliktelsene finnes for eksempel i regnskapslovgivningen, offentlighetsprinsippet og diskrimineringslovgivningen. I disse tilfellene vil vi i stedet merke dem slik at de ikke lenger brukes aktivt i systemene våre. De resterende dataene fjernes når disse lovkravene ikke lenger er relevante.

Beskyttelse av dine personopplysninger

Arena Personal, som er en del av Arenakonsernet, har iverksatt hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte hele IT-miljøet vårt. For å sikre at personopplysninger behandles på en sikker måte, bruker vi et datanettverk som er beskyttet mot inntrengere med blant annet brannmurer og passord i henhold til industristandarder. Vi oppdaterer og tester sikkerhetsteknologien vår kontinuerlig. Arena Personals ansatte og samarbeidspartnere er bundet til en konfidensialitetsavtale og er dermed forpliktet til å følge etablerte regler og retningslinjer for IT-sikkerhet og dokumentasjon samt andre interne nettverk som videre regulerer behandlingen av personopplysninger. All behandling av personopplysninger skjer i henhold til gjeldene lovverk.

Dine rettigheter

Databeskyttelseslovgivningen gir deg en rekke rettigheter i forhold til behandlingen av dine personopplysninger. Du har rett til innsyn i personopplysningene som er registrert om deg. Dersom de er uriktige eller ufullstendige, har du rett til å be om at opplysningene blir slettet eller rettet, selv om du ikke lengre vil være kandidat hos oss lenger. Tilgang til dine personopplysninger og rettelser En forespørsel om utdrag fra registeret, eller retting/sletting av data må sender via e-post til post@arenapersonal.no. Merk meldingen din med «Utdrag fra register». Dersom du mener at noen opplysninger i et register er uriktige eller veiledende, bør du også be om retting ved å sende en e-post til adressen ovenfor. Merk meldingen din med «korreksjon» Dataportabilitet Du har også rett til å motta en kopi av personopplysningene som angår deg i et strukturert format (dataportabilitet). Retten til dataportabilitet dekker kun informasjon som du har gitt oss. Begrensning At dataene er begrenset betyr at vi markerer at håndteringen av personopplysninger må begrenses til et bestemt formål. Tilbaketrekking av samtykke I den grad vi behandler dine personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, har du rett til når som helst å trekke tilbake ditt samtykke til behandling.

Endringer i denne informasjonen

Arena Personal forbeholder seg retten til å revidere denne informasjonen fra tid til annen. Hvis vi gjør mindre endringer, vil vi publisere dem på nettsiden vår. Dersom vi endrer opplysningene på en måte som avviker vesentlig fra det som ble oppgitt i dag, vil vi varsle deg om disse endringene på en hensiktsmessig måte.

Andre spørsmål?

Om du har noen spørsmål som gjelder behandling av dine personopplysninger i Arena Personal er du velkommen til å kontakte oss via e-post post@arenapersonal.no. Dersom du ikke er fornøyd med det svaret du mottar har du rett til å sende en klage til datatilsynet.