Rekruttering for
alle behov

Rekruttering – en langsiktig investering

Å rekruttere rett person til rett jobb er en nøkkel til suksess hos alle bedrifter. Å utnevne en ledig stilling kan være både kostbart og tidkrevende. Vi kan hjelpe deg med en effektiv løsning, både fra et tids- og kostnadsperspektiv. Arena Personal tilbyr alt fra en komplett rekrutteringstjeneste til en mulighet for deg som kunde å skreddersy din egen prosess.

Vi er eksperter på å finne rett person til rett plass. Systematisk matches kandidatenes styrker og utviklingsområder. Ved behov tilbyr vi også personlighetstester for å ytterligere sikre at kandidaten kommer til å passe inn i deres organisasjon.

Hvorfor arena personal?

Å rekruttere er å toppe laget! Det bidrar til utvikling av både arbeidsgrupper og bedriften. Gjennom kompetansevurdering og utvelgelse, sørger vi for at du får de rette personene på rett plass i din bedrift. Vi jobber etter en godt utviklet rekrutteringsprosess som kvalitetssikrer arbeidet vårt. Som kunde kan du føle deg trygg under hele rekrutteringsprosessen. Vi kan også gå inn og støtte deg i deler av prosessen. Da kan vi for eksempel gjøre en second opinion, eller teste utvalgte kandidater.